ALGEMEEN
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Coffeeshop Trefpunt is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

COPYRIGHT
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Coffeeshop Trefpunt.

GEBRUIK INFORMATIE
Coffeeshop Trefpunt kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

E-MAIL
Bij het beantwoorden van e-mails wordt dezelfde nauwkeurigheid betracht. De informatie die Coffeeshop Trefpunt van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en zal behandeld worden volgens het privacybeleid van Coffeeshop Trefpunt, welke op de Nederlandse wetgeving gebaseerd is.

PERSOONSGEGEVENS
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Denk daarbij aan: naam, adres, burgerservice nummer, telefoonnummer. Coffeeshop Trefpunt verwerkt alleen gegevens die u verstrekt bij het stellen van uw vraag, zoals uw e-mailadres.

Behoudens wettelijke verplichtingen deelt Coffeeshop Trefpunt geen gegevens met derden.

COOKIEBELEID
Coffeeshop Trefpunt maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Coffeeshop Trefpunt maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken.

U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

(EXTERNE) LINKS
Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites. Indien deze website verwijzingen naar websites bevat die door andere partijen dan Coffeeshop Trefpunt worden aangeboden, geldt dat deze externe websites uitsluitend ter informatie zijn, Coffeeshop Trefpunt heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS
De bezoeker heeft recht op inzage in, correctie of het verwijderen van zijn persoonsgegevens. Hij kan hierom verzoeken via info@trefpunt.nl

VRAGEN EN FEEDBACK
Coffeeshop Trefpunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@trefpunt.nl.

FOUTMELDINGEN WEBSITE
Onjuiste informatie of technische storingen kunt u melden bij de webmaster.

© Coffeeshop Trefpunt 1995. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.